top of page
Home: Instagram

ABOUT EKA 

——————————

——————————

 

Kotkalainen kuva- ja yhteisötaiteilija, jonka teokset ovat yhdistelmä nykyaikaa, undergroundia ja vastarinnan liikkeistä surrealismia, kansallisia perinteitä ja myyttejä. Rohkeat aiheet ja ajankohtaiset elementit tekevät tämän taiteilijan työstä modernia ja tarinaa kertovaa.

 

Teokset heijastavat hänen inspiraatiotaan kulttuurisesta monimuotoisuudesta, merenkulkukulttuurista ja romantiikasta.  Hän keskittyy yhteisöön ja ympäristöön, uskoen vakaasti yhteisön ja tasa-arvon vahvistamiseen ja käyttää työtään viestintävälineenä ympäristön ja yhteisön välillä.

 

Eka Terina Kosonen työllään tutkii ympäristön ja yhteisön vuorovaikutusta taiteen kautta ja tuntee vastuun niiden kehittämisestä. Teoksissaan hän pohtii tätä syvää sitoutumista ympäristöön ja luontoon, toivoen inspiroivansa muita ajattelemaan ja keskustelemaan aiheesta muistuttaen yhteisö- ja ympäristövastuun tärkeydestä.

——————————

——————————

 

Bild- och samhällskonstnär från Kotka, vars verk är en kombination av samtida, underground- och motståndsrörelser, surrealism, nationella traditioner och myter. Djärva ämnen och aktuella element gör den här konstnärens verk modernt och berättar en historia.

 

Verken speglar hans inspiration från kulturell mångfald, sjöfartskultur och romantik. Han fokuserar på gemenskap och miljö, tror stenhårt på att stärka gemenskap och jämlikhet, och använder sitt arbete som ett kommunikationsverktyg mellan miljö och gemenskap.

 

I sitt arbete studerar Eka Terina Kosonen samspelet mellan miljö och samhälle genom konsten och känner sig ansvarig för deras utveckling. I sina verk reflekterar han över detta djupa engagemang för miljö och natur, i hopp om att inspirera andra att tänka och diskutera ämnet och påminna dem om vikten av gemenskap och miljöansvar.

——————————

——————————

 

Visual and community artist from Kotka, whose works are a combination of contemporary, underground and resistance movements, surrealism, national traditions and myths. Bold subjects and current elements make this artist's work modern and telling a story.

 

The works reflect his inspiration from cultural diversity, seafaring culture and romance. He focuses on community and environment, firmly believing in strengthening community and equality, and uses his work as a communication tool between environment and community.

 

In her work, Eka Terina Kosonen studies the interaction between the environment and the community through art and feels responsible for their development. In his works, he reflects on this deep commitment to the environment and nature, hoping to inspire others to think and discuss the subject, reminding them of the importance of community and environmental responsibility.

 

——————————

——————————

home_edited.jpg
Home: Bio

CONTACT

Ota yhteyttä mahdollisiin tilauksiin tai muuhun yhteistyöhön liittyen.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vänligen kontakta oss för eventuella uppdrag eller andra samarbeten.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Please get in touch for possible commissions or other collaborations.

Kotka, Finland

  • Instagram
  • Facebook

Thanks for submitting!

Home: Contact
Arto-Tolsa areenan muraali
Home: Bio
bottom of page